Rezultati merenja kvaliteta usluga u mobilnim komunikacionim mrežama u Republici Srbiji

15.12.2021

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) sprovela je, u periodu od septembra do novembra 2021. godine, uporedna merenja i analizu parametara kvaliteta usluga u mobilnim komunikacionim mrežama (Benchmark mobilnih mreža).

Po prvi put, Benchmark mobilnih mreža je obavljen primenom standardizovane metodologije opisane u dokumentu ETSI TR 103 559 Annex A (ETSI-European Telecommunications Standards Institute). Ovaj evropski međunarodni standard omogućava objektivnu procenu korisničkog iskustva i kvaliteta servisa svih operatora mobilnih mreža.

Rezultati merenja kvaliteta usluga u mobilnim komunikacionim mrežama u Srbiji u 2021. godini su:

Telekom Srbija je ostvario najbolji ukupni rezultat osvojivši 85,66 poena, a zatim slede A1 Srbija sa 82,73 i Telenor sa 82,14 poena, od maksimalno mogućih 100.

Male razlike u vrednostima ostvarenog ukupnog rezultata između sva tri operatora pokazuju ujednačen nivo kvaliteta usluga koje operatori pružaju svojim korisnicima. Rezultat, takođe, ukazuje na to da ove godine po prvi put imamo dva drugoplasirna operatora.

Ovogodišnji Benchmark mobilnih mreža je bio najveći do sada po obimu projekta. Benchmark mobilnih mreža 2021  je obuhvatao  drive test merenja po naseljenim mestima i putevima, walk test merenja na pojedinačnim izabranim lokacijama, kao i merenja duž železničkih koridora X i XI, što je po prvi put u ovolikom obimu urađeno na teritoriji Republike Srbije.  Sve navedene kategorije su bodovane po ETSI TR 103 559 Annex A.

Izmeren je kvalitet usluga u mobilnim mrežama u 55 gradova, na 15.000 km puteva i duž 1.800 km železničkih  koridora u Republici Srbiji. Tokom kampanje obavljeno je preko 8.000 poziva i 8.000 sesija za svaku od usluga prenosa podataka u mreži svakog od operatora, na svim raspoloživim tehnologijama(2G, 3G, 4G).

Benchmark mobilnih mreža 2021 obuhvata merenja parametara kvaliteta za govornu (voice) uslugu i usluge prenosa podataka(data), prenos WhatsAPP poruka, što je novina ove godine, kao i merenja radio parametara za 2G/3G/4G tehnologije.

Rezultati Benchmark mobilnih mreža i detaljne informacije nalaze se na linku http://benchmark.ratel.rs/.