Registar "Ne zovi"

15.12.2021

Primena Zakona o zaštiti potrošača počinje od 20. decembra, a najveća novina jeste uvođenje registra "Ne zovi" koji će predstavljati bazu podataka potrošača koji su se izjasnili da ne žele da putem telefona u promotivne svrhe  primaju pozive i/ili poruke u okviru promocije i/ili prodaje određene robe ili usluge. Potrošač koji ne želi da bude pozivan od strane trgovaca, odnosno agencija koja rade promociju ili istraživanje, obratiće se svom operatoru elektronskih komunikacija sa kojim ima zaključen ugovor i od njega tražiti da se nađe u Registru. Obaveza trgovaca, odnosno promotera, je da pre pozivanja potrošača u Registru proveri da li se određeni telefonski broj nalazi na spisku telefona koje ne treba zvati.

Prvi korak ka uvođenju Registra jeste izrada podzakonskog akta od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, u roku od godinu dana od stupanja na snagu Zakona, a  kojim će se dalje bliže urediti način upisa i ispisa, uslovi, način korišćenja i vođenja predmetnog registra, obrazac zahteva za upis i ispis, kao i rok za uspostavljanje Registra.

Nakon donošenja navedenog akta, RATEL će u propisanom roku uspostaviti i voditi Registar, s tim što će upis i ispis podataka potrošača vršiti operator koji sa potrošačem ima zaključeni ugovor o korišćenju javno dostupnih telekomunikacionih usluga.