ZAVRŠENE JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PREDLOGA IZMENA I DOPUNA PLANA NAMENE RADIO-FREKVENCIJSKIH OPSEGA

17.12.2021

U skladu sa čl. 33-36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl. glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18-drugi zakon), Regulatorna agencija za elekronske komunikacije i poštanske usluge, pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu Predloga izmena i dopuna Plana namene radio-frekvencijskih opsega.

Nacrt Predloga izmena i dopuna Plana namene radio-frekvencijskih opsega.

Preuzmite PDF dokument

Rok za dostavljanje mišljenja istekao je zaključno sa 18.10.2021. godine

U skladu sa članom 84. stav 4. Zakona o elektronskim komunikacijama, organi odbrane, bezbednosti i službe za hitne intervencije su dostavili mišljenja na Nacrt.