Završene javne konsultacije o Nacrtu pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o primeni troškovnog principa, odvojenih računa i izveštavanju od strane operatora sa značajnom tržišnom snagom u oblasti elektronskih komunikacija

22.03.2021

U skladu sa čl. 34-36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18 – dr. zakon), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o primeni troškovnog principa, odvojenih računa i izveštavanju od strane operatora sa značajnom tržišnom snagom u oblasti elektronskih komunikacija

Nacrt Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o primeni troškovnog principa, odvojenih računa i izveštavanju od strane operatora sa značajnom tržišnom snagom u oblasti elektronskih komunikacija

Preuzmite PDF dokument

Rok za dostavljanje mišljenja istekao je zaključno sa 04.03.2021. godine.

 Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija kao i odgovori Agencije mogu se preuzeti na ovoj strani.

Srodni dokumenti:

  • Mišljenje: „Telekom Srbija a.d.“

Preuzmite PDF dokument

  • Mišljenje: „Telenor d.o.o.“

Preuzmite PDF dokument

  • Mišljenje: „Vip Mobile d.o.o.“

Preuzmite PDF dokument

Odgovori Agencije na mišljenja data na Nacrt pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o primeni troškovnog principa
Preuzmite PDF dokument