WSIS forum 2021

23.03.2021

U organizaciji Međunarodne unije za telekomunikacije, u toku je virtuelni „Svetski samit o informacionom društvu 2021“. Forum je započeo u januaru, tematskim radionicama, a poslednja nedelja WSIS foruma 2021 biće od 17. do 21. maja 2021. godine. Tema ovogodišnjeg foruma je  "IKT za inkluzivna, otporna i održiva društva i ekonomije (WSIS akcione linije za postizanje ciljeva održivog razvoja".

U okviru Panela visokih predstavnika koji se održava od 22-25 marta 2021. godine. Teme devete nedelje foruma su korona virus i uloga IKT u razvoju rešenja, zatim kako omogućiti da ostatak sveta od milijardu ljudi ima pristup internetu, IKT cilj - korist u svim aspektima života, sajber sigurnost - pouzdan i pravedan pristup povezivanju, digitalna ekonomija i trgovina tehnologijama, znanje i veštine - puna korist svima od informacionog društva, uloga žene u digitalnom društvu i mnoge druge.

Dr Vladimir Krstić, član Upravnog odbora RATEL-a, je u okviru navedenog foruma predstavljao RATEL na panelu posvećenom jačanju poverenja i bezbednosti u upotrebi informaciono komunikacionih tehnologija. Dr Krstić je ovom prilikom predstavio ulogu RATEL-a u svojstvu Nacionalnog CERT-a, pre svega u pogledu jačanja kapaciteta i podizanja svesti o bezbednoj  upotrebi IKT sistema u Republici Srbiji, kao i glavne izazove s kojima se Nacionalni CERT suočava u pogledu informacione bezbednosti IKT sistema tokom pandemije.

Generalna skupština UN-a prepoznala  je neophodnost održavanja WSIS foruma na godišnjem nivou i pozvala na usklađivanje između WSIS -a i Agende za održivi razvoj do 2030. godine.

Poslednje nedelje foruma razgovaraće se na temu IKT u svetu i biće dodeljene WSIS  nagrade.

WSIS Forum 2021 organizovale su Međunarodna unija za telekomunikacije - ITU, UNESCO, UNDP  i UNCTAD.

Format, dnevni red i tematski fokus rezultat su otvorenog procesa konsultacija u kojima su učestvovale sve  zainteresovane strane WSIS-a i može im se pristupiti na linku wsis.org/forum.