Stupio na snagu Pravilnik o obrascu i načinu izdavanja legitimacije ovlašćenog lica za obavljanje stručnog nadzora nad radom poštanskog operatora

13.01.2021

Dana 7.1.2021. godine stupio je na snagu Pravilnik o obrascu i načinu izdavanja legitimacije ovlašćenog lica za obavljanje stručnog nadzora nad radom poštanskog operatora, („Službeni glasnik RS“, broj 159/20 od dana 30.12.2020. godine)

Pravilnikom se utvrđuje izgled i sadržina obrasca legitimacije, kao i način njenog izdavanja ovlašćenom licu za obavljanje stručnog nadzora nad radom poštanskog operatora.

Pravilnik o obrascu i načinu izdavanja legitimacije ovlašćenog lica za obavljanje stručnog nadzora nad radom poštanskog operatora