Stupio na snagu Pravilnik o pristupu poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora

13.01.2021

Dana 7.1.2021. godine stupio je na snagu Pravilnik o pristupu poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora („Službeni glasnik RS“, broj 159/20 od dana 30.12.2020. godine)

Pravilnikom se bliže propisuje pristup poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora, koji je on dužan da omogući drugim poštanskim operatorima i konsolidatorima, pod uslovima koji moraju biti unapred poznati, transparentni i nediskriminatorni.

Pravilnik o pristupu poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora