ANALIZA EVIDENCIJE OPERATORA JAVNIH KOMUNIKACIONIH MREŽA I USLUGA

18.01.2021

U okviru nadležnosti koje su regulisane Zakonom o elektronskim komunikacijama, Ratel je počev od 2006. godine uspostavio i omogućio uvid u javno dostupan registar sa evidencijom operatora mreža i usluga, a odgovarajućim podzakonskim aktom su definisane vrste mreža i usluga koje se u njega upisuju i o kojima se vodi evidencija.

Od tada do danas, prema podacima iz Evidencije, broj operatora i usluga se povećavao do 2013. godine, a nakon toga analiza beleži opadanje broja operatora uglavnom zbog ukrupnjavanja, odnosno akvizicija manjih operatora od strane većih.

Što se tiče usluga, iz godine u godinu operatori su upisivali sve veći broj usluga koje pružaju u svrhu konkurentnije ponude.  Najzastupljenija usluga, ujedno i najtraženija, koju na tržištu elektronskih komunikacija pruža najveći broj upisanih operatora je usluga pristupa internetu i internet usluge.

Analiza pokazuje da je najveći broj  operatora koji pružaju usluge sa dodatnom vrednošću (VAS usluge) u Evidenciju upisano u periodu  između 2016. i 2018. godine, a nakon toga ovaj broj opada, uglavnom zbog velikog broja žalbi i primedbi korisnika.

Zaključak ove analize, koja je obuhvatila period od 2006-2020. godine, je da je broj upisa, odnosno brisanja usluga/mreža iz Evidencije direktna posledica dešavanja na tržištu, kao i sprovođenje kontrola RATEL-a.

U 2020. godini je zabeležen rekordan broj brisanja mreža i usluga što predstavlja logičnu posledicu akvizicija koje su se desile tokom 2019. i 2020. godine.

Kompletna  ANALIZA EVIDENCIJE OPERATORA JAVNIH KOMUNIKACIONIH  MREŽA I USLUGA U PERIODU 2006-2020. GODINA, SA POSEBNIM OSVRTOM NA 2020. GODINU nalazi se na sledećem linku:

Analiza evidencije operatora javnih komunikacionih mreža i usluga