Stupio na snagu pravilnik o načinu i postupku stručnog nadzora obavljanja poštanskih usluga

14.12.2020

Dana 12. 12. 2020. godine stupio je na snagu Pravilnik o načinu i postupku stručnog nadzora obavljanja poštanskih usluga  („Službeni glasnik RS“, broj 146/20 od 4.12.2020. godine).

Pravilnikom se propisuje način i postupak stručnog nadzora, kao i druga pitanja u vezi sa stručnim nadzorom.

    Pravilnik o načinu i postupku stručnog nadzora obavljanja poštanskih usluga