RATEL-ova analiza korišćenja mobilnih uređaja

18.09.2023

Ratel je na osnovu podataka iz juna ove godine sproveo analizu zastupljenosti proizvođača mobilnih uređaja, operativnih sistema koje ovi uređaji koriste i tipova mreže koje aktivni uređaji mogu da podrže (2G/3G/4G/5G). Analizirani su podaci o broju korisnika aktivne mreže 2G, 3G, 4G, osnovni podaci o broju VoLTE (Voice over LTE) korisnika i broj M2M uređaji (uređaji za komunikaciju između računara) u mobilnim mrežama.

Obrađeni su podaci za otprilike 8 miliona korisnika.

Na srpskom tržištu je prisutno 40 proizvođača mobilnih telefona, pri čemu 11 najzastupljenijih proizvođača zauzima 88,5% tržišta.

Ratelova analiza je pokazala da se dominantno koristi Android operativni sistem, a 89% telefona je u klasi "pametnih" telefona.

S obzirom na to da smo pred uvođenjem pete generacije mobilne telefonije u Srbiji, utvrđeno je da više od 1.200.000 korisnika mobilne telefonije poseduje uređaje koji podržavaju 5G i rezultati istraživanja takođe su pokazali da zastupljenost uređaja koji podržavaju 4G tehnologiju visoka - 72%.

Posmatrano iz ugla potrebe zamene uređaja kod određenog broja korisnika, razmatra se mogućnost gašenja starijih tehnologija (2G i 3G), a izvesnije je da će se prvo gasiti 3G, u skladu sa trendom u Evropi i Severnoj Americi.

Uzimajući u obzir princip tehnološke neutralnosti u okviru regulatornog aspekta, koji čini jedan od osnovnih postulata evropskog regulatornog okvira (European Electronic Communications Code - EECC), operatori mogu sami da odlučuju o gašenju mreža pojedinih (starijih) tehnologija. Regulatori , sa svoje strane, prate planove i sam proces, kako bi se osiguralo da korisnici posle gašenja starijih tehnologija imaju adekvatno radio pokrivanje i obezbeđen optimalan tranzicioni period i kvalitet servisa. Operatori treba da razmotre mogućnost zamene uređaja socijalno ranjivim kategorijama korisnika, kao i podsticajne mere za zamenu uređaja koji podržavaju starije tehnologije uređajima nove generacije za ostale korisnike. Što se Srbije tiče, 69% aktivnih korisnika koristi 4G mrežu, 15% aktivnih korisnika 3G mreže i 16% 2G mreže.

Ratel je analizirao broj VoLTE korisnika (VoLTE između ostalog omogućava istovremenu govornu komunikaciju i korišćenje interneta, kao i bolji kvalitet prenosa govora) u odnosu na ukupan broj 4G korisnika. Rezultat je pokazao da ima prostora za poboljšanje iskorišćenosti 4G mreža, uzimajući u obzir ukupan broj 4G korisnika oko 40% čine VoLTE korisnici.

O ostalim detaljima analize možete se informisati putem sledećeg linka.