RATEL domaćin sastanka projektnog tima SE19

06.09.2023

Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) je domaćin 94. sastanka projektnog tima SE19 (Broadband applications in Fixed Service) koji se, u organizaciji Evropske konferencije poštanskih i telekomunikacionih administracija (CEPT), po prvi put održava u Beogradu, u periodu od 5. do 7. septembra 2023. godine. Sastanak, kojim predsedava Još Luksa iz nemačkog regulatornog tela (Bundesnetzagentur), prati 33 učesnika (20 je prisutno u Beogradu, a ostali učestvuju onlajn) ), i to predstavnici devet državnih administracija, kao i predstavnici dve evropske organizacije (European Communications Office - ECO i European Telecommunications Standards Institute - ETSI) i više kompanija (Ericsson, Nokia, Apple GmbH, Huawei, Orange, NEC, Deutsche Telekom Group, OneWeb, Vodafone i SIAE Microelettronica SpA).

 

Projektni tim SE19 bavi se:

  1. Pripremom harmonizovanih frekvencijskih planova namene i davanjem smernica za uvođenje  novih širokopojasnih aplikacija za primenu u fiksnim radio službama (FS, fixed services);
  2. Proučavanjem razvoja novih tehnologija koje se primenjuju u fiksnim radio službama;
  3. Načinima deljenja frekvencijskog spektra, uključujući tradicionalne fiksne veze (kao što su radio-relejne veze) i širokopojasne aplikacije;
  4. Koordinacijom aktivnosti iz svog delokruga rada unutar Sektora za radio-komunikacije Međunarodne unije za telekomunikacije (International Telecommunication Union, Radiocommunication Sector, ITU-R);
  5. Saradnjom sa radnom grupom ETSI  ATTM/TM4 (point-to-point and multipoint radio systems), a u skladu sa memorandumom o razumevanju između CEPT-a i ETSI-ja.

 

Naredni sastanak projektnog tima SE19 održaće se u aprilu 2024. godine.