Radna poseta EKIP-u

29.03.2022

Predstavnici Upravnog odbora i rukovodstva RATEL-a održali su zajednički sastanak  sa članovima Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP), u Podgorici, na temu projekata i aktivnosti koji su planirane da se realizuju tokom ove godine, a razmenili su i podatke o  stanju na tržištima elektronskih komunikacija i poštanskih usluga. O rezultatima rada oba regulatorna tela u ime EKIP-a govorili su Branko Kovijanić, predsednik Savjeta EKIP-a, Darko Grgurović, izvršni direktor EKIP-a, a u ime RATEL-a direktor Dragan Pejović. Pomoćnici izvršnog direktora EKIP-a Pavle Mijušković i Boris Jevrić su detaljno prezentovali stepen razvoja širokopojasnih servisa i pripremne aktivnosti za implementaciju 5G mreža u Crnoj Gori.

Zajednički je zaključeno da pitanje uvođenja 5G tehnologije prevazilazi nadležnosti i mogućnosti nacionalnih regulatornih tela i operatora, te da je za njihovu pravovremenu implementaciju neophodno uključivanje i sinergija i ostalih subjekata: ministarstava, drugih državnih institucija, lokalne samouprave, IKT zajednice i industrije, kako bi se otklonile barijere  vezane za pitanja izgradnje i postavljanja značajno gušće mreže baznih stanica.

Predstavnici RATEL-a su posetili i kontrolno-merni centar na Dajbabskoj Gori u Podgorici i tom prilikom im je prezentovan EKIP-ov sistem za monitoring radiofrekvencijskog spektra.

Zaključeno je da su ovi vidovi studijskih poseta i razmene iskustava veoma značajni za jačanje administrativnih kapaciteta regulatornih tela i da ih treba praktikovati po temama koje su od interesa za obe države.