Završene javne konsultacije o nacrtu pravilnika o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih mreža

01.11.2021

U skladu sa čl. 34-36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18 – dr. zakon), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu pravilnika o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih mreža.

Nacrt pravilnika o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih mreža

Preuzmite PDF dokument

Rok za dostavljanje mišljenja istekao je zaključno sa 27. 10. 2021. godine.

Mišljenja i komentari podneti u okviru javnih konsultacija, mogu se preuzeti na ovoj strani.

Srodni dokumenti:

  • Komentari operatora „Telekom Srbija“ a.d. Beograd

Preuzmite PDF dokument

  • Dopuna komentara operatora „Telekom Srbija“ a.d. Beograd

Preuzmite PDF dokument

  • Komentari operatora „A1 Srbija“, d.o.o. Beograd

Preuzmite PDF dokument

  • Komentari operatora „Telenor“ d.o.o. Beograd

Preuzmite PDF dokument