ZAVRŠENE JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU IZVEŠTAJA O ANALIZI VELEPRODAJNOG TRŽIŠTA SREDŠNjEG PRISTUPA KOJI SE PRUŽA NA FIKSNOJ LOKACIJI ZA PROIZVODE ZA MASOVNO TRŽIŠTE

12.04.2022

U skladu sa čl. 34-36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18 – dr. zakon), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu izveštaja o analizi veleprodajnog tržišta središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište.

Nacrt izveštaja o analizi veleprodajnog tržišta središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište

Preuzmite PDF dokument

Rok za dostavljanje mišljenja istekao je zaključno sa  7. 4. 2022. godine.

Mišljenja i komentari podneti u okviru javnih konsultacija, mogu se preuzeti na ovoj strani.

Srodni dokumenti:

  • Komentari operatora „Telekom Srbija“ a.d. Beograd

Preuzmite PDF dokument

  • Komentari operatora „SBB“ d.o.o. Beograd

Preuzmite PDF dokument

  • Komentari operatora „A1 Srbija“, d.o.o. Beograd

Preuzmite PDF dokument

  • Komentari operatora „Yettel“ d.o.o. Beograd

Preuzmite PDF dokument

  • Mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije
Preuzmite PDF dokument


Odgovori na komentare

Preuzmite PDF dokument