Prvi selektivni senzor implementiran u sistem EMF RATEL

11.09.2018

RATEL nastavlja da razvija sistem EMF RATEL za kontinualno praćenje nivoa elektromagnetskog polja. U mrežu senzora, uspostavljenu krajem 2017. godine, uključen je i selektivni senzor, postavljen na krov osnovne škole „Drinka Pavlović“ u Beogradu. Škola se nalazi u centru Beograda i okružena je različitim izvorima elektromagnetskog polja, te predstavlja objekat od interesa definisan Pravilnikom o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja („Službeni glasnik RS“, broj 104/09).

Selektivni senzor meri ukupan nivo elektromagnetskog polja na lokaciji na koju je postavljen, ali i pojedinačne doprinose svih radio-izvora u blizini škole. Rezultati merenja i analize izmerenih podataka su prikazani na interaktivnom dijagramu na kome je omogućen odabir različitih podopsega, dostupnom na strani: http://emf.ratel.rs/results/details/cyr/15

Senzor meri nivo elektromagnetskog polja u frekvencijskom opsegu od 100 kHz do 6 GHz, za sve tehnologije zastupljene u sledećim podopsezima:

87 MHz – 108 MHz – FM radio
138 MHz – 174 MHz – funkcionalne radio-veze
380 MHz – 400 MHz – sistemi TETRA
420 MHz – 430 MHz – fiksna bežična telefonija (CDMA)
430 MHz – 470 MHz – funkcionalne radio-veze
470 MHz – 790 MHz – digitalna TV (DVB-T2)
790 MHz – 821 MHz – mobilna telefonija 4G (800 DL)
832 MHz – 862 MHz – mobilna telefonija 4G (800 UL)
880 MHz – 915 MHz – mobilna telefonija 2G/3G (900 UL)
925 MHz – 960 MHz – mobilna telefonija 2G/3G (900 DL)
1710 MHz – 1785 MHz – mobilna telefonija 2G/4G (1800 UL)
1805 MHz – 1880 MHz – mobilna telefonija 2G/3G (1800 DL)
2110 MHz – 2170 MHz – mobilna telefonija 3G (2100 DL)
2400 MHz – 2500 MHz – uređaji kratkog dometa / širokopojasne bežične mreže za prenos podataka
3400 MHz – 3800 MHz – mobilna telefonija
5200 MHz – 5800 MHz – uređaji kratkog dometa / širokopojasne bežične mreže za prenos podataka
 
Jednostavnim odabirom nekoliko podopsega istovremeno, može se uporediti uticaj svakog tipa izvora elektromagnetskog polja.

http://emf.ratel.rs/results/details/lat/15/