Evropska komesarka za digitalnu ekonomiju i društvo u poseti RATEL-u

18.09.2018

Tokom zvanične posete Beogradu, evropska komesarka za digitalnu ekonomiju i društvo Marija Gabrijel se sastala sa direktorom RATEL-a dr Vladicom Tintorom koji je komesarki predstavio projekat izgradnje sistema za monitoring radiofrekvencijskog spektra, kao i projekat EMF RATEL u čiji bi se dalji razvoj, a na predlog Agencije, mogla uključiti i Evropska komisija. Gospođa Gabrijel je pozdravila napredak Srbije u oblasti elektronskih komunikacija i pratećih projekata koje vodi RATEL. Evropska komesarka je istakla da Srbija ima važnu ulogu u regionu i da je najrazvijenija zemlja po pitanju implementacije digitalne agende za Zapadni Balkan. Osim toga, ukazano je i na potrebu za novim regionalnim sporazumom o smanjenju cene rominga. Direktor RATEL-a je napomenuo da je nov krug analize tržišta sproveden u skladu sa preporukom EU iz 2014. godine, i istakao da sledeće godine očekujemo postepeno povećanje pristupa širokopojasnoj infrastrukturi.

Tokom današnjeg susreta bilo je reči i o članstvu Srbije u rukovodstvu Tela evropskih regulatora u oblasti elektronskih komunikacija (BEREC), i o mogućnostima za nastavak praćenja rada ovog tela, u kome Srbija ima status posmatrača. Zahvaljujući se komesarki na poseti, direktor je dodao da se RATEL uključio i u rad Evropske agencije za bezbednost mreža i podataka  (ENISA), u okviru ekspertske grupe koja se bavi integritetom i bezbednošću telekomunikacionih mreža i usluga (u skladu sa članom 13a Evropskog regulatornog okvira iz 2009. godine).