Završene javne konsultacije o Izveštaju o analizi veleprodajnog tržišta visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji

06.09.2018

U skladu sa čl. 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Izveštaju o analizi veleprodajnog tržišta visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 30. jul 2018. godine.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.