Preporuke RATEL-a usled porasta Internet saobraćaja

21.03.2020

Sa početkom širenja virusa Covid-19 u Evropi, porastao je i broj zaposlenih koji rade od kuće. Škole i univerziteti su  zatvoreni i predavanja se organizuju preko interneta. Sve ovo je uticalo na porast Internet saobraćaja, a što potvrđuju podaci izmereni na tačkama za razmenu Internet saobraćaja u Frankfurtu, Londonu, Amsterdamu (kao potvrda navedenog https://www.linkedin.com/pulse/snapshot-impact-covid-19-internet-traffic-levels-europe-hern%C3%A1ndez/).

Na osnovu iskustva evropskih zemalja može se u narednom periodu očekivati  porast telekomunikacionog saobraćaja i u Republici Srbiji. Odlukom o uvođenju vanrednog stanja od 16.03.2020. i narednim odlukama je između ostalog obustavljen rad školskih i visokoškolskih ustanova, nastava se odvija na daljinu, a gde god je moguće rad se organizuje od kuće. Ove aktivnosti zahtevaju povećano korišćenje elektronskih komunikacionih usluga, a samim tim utiču na povećanje telekomunikacionog saobraćaja.

Operatori elektronskih komunikacija ulažu napore na obezbede normalno funkcionisanje fiksnih i mobilnih komunikacionih mreža i da obezbede potrebne kapacitete u ovom periodu. Osim operatora elektronskih komunikacija i korisnici svojim ponašanjem „na mreži“ mogu da pomognu da se eventualna preopterećenja mrežnih kapaciteta izbegnu i posledice ublaže.

Preporuka je da se tokom radnog vremena, kada je intenzivan rad od kuće, smanji korišćenje aplikacija i usluga koji zahtevaju velike protoke, kao što je video striming. Takođe je potrebno izbegavati slanje većih dokumenata u prilozima mail-ova (bolje je navoditi linkove ka istim ako je moguće) i izbegavati u ovom periodu sve druge aplikacije koje zahtevaju veliki protok podataka.

U ovom periodu je od izuzetne važnosti da Internet bude dostupan što većem broju korisnika i zato je potrebno odgovorno postupanje svih. U suprotnom, ukoliko dođe do preopterećenja mreže može se dogoditi da operatori ne mogu da garantuju odgovarajući kvaltet za neke od aplikacija (pre svega zabavni video sadržaji).

Ovaj problem su razmatrale i članice organizacije BEREC-a (Body of European Regulators for Electronic Communications) i objavile zajedničko saopštenje koje je dostupno na sledećem linku https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/others/9236-joint-statement-from-the-commission-and-the-body-of-european-regulators-for-electronic-communications-berec-on-coping-with-the-increased-demand-for-network-connectivity-due-to-the-covid-19-pandemic.

RATEL će u saradnji sa operatorima kontinualno pratiti stanje u Republici Srbiji u oblasti elektronskih komunikacija i o tome obaveštavati korisnike i operatore.