Uputstvo za operatore elektronskih komunikacija o načinu pribavljanja dozvole za kretanje u vreme policijskog časa (u slučaju neophodnih intervencija na elektronskim komunikacionim sistemima)

Za pribavljanje dozvole za kretanje, shodno Naredbi o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 34/20), a u skladu sa Uputstvom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koje je nadležno za izdavanje navedene dozvole, obaveštavamo vas sledeće:

Ovlašćeno lice operatora elektronskih komunikacija je dužno da Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija dostavi spisak lica sa osnovnim podacima iskazanim u tabeli, a koja će zbog prirode i potrebe posla, odnosno izvršavanja neodložnih radnih zadataka, imati potrebu da napuste svoje stanove u periodu od 17.00 do 05.00 časova. Predmetnu tabelu potrebno je  dostaviti na elektronsku adresu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija milos.maluckov@mtt.gov.rs.

Napominjemo da je tražene podatke o ličnosti potrebno pribaviti u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti. Takođe, ukazujemo da je prilikom opredeljivanja lica za koje će se izdati dozvola neophodno imati u vidu sve mere, odluke i preporuke koje je donela Vlada Republike Srbije sa ciljem sprečavanja i suzbijanja širenja zarazne bolesti COVID-19, odnosno primeniti restriktivno opredeljivanje broja lica za koje će se izdati navedena dozvola.

Napominjemo da će lica koja budu dobila predmetnu dozvolu biti krivično i materijalno odgovorna u slučaju zloupotrebe.

Nakon pribavljanja dozvole za kretanje koju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova, u skladu sa spiskom dostavljenim prema uputstvu, odgovorno lice operatora elektronskih komunikacija ili lice koje on ovlasti dužan je da svakom zaposlenom izda radni nalog za svaki pojedinačan izlazak u periodu od 17:00 do 05:00 časova.

Pojedinačni radni nalog se izdaje na dnevnom nivou i sadrži sledeće podatke: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, datum i vremenski period (od do) kada je angažovan, odnosno kada je kretanje neophodno, kao i razloge koji opravdavaju neophodnost kretanja.

Ukoliko se dozvola traži za lica sa navršenih 65 i više godina života, zahtev se podnosi u odvojenoj, posebnoj tabeli uz dodatno obrazloženje razloga za njihovo radno angažovanje. Podnosilac zahteva za izdavanje dozvole za kretanje lica sa navršenih 65 i više godina života preuzima punu odgovornost za moguće posledice njihovog angažovanja.

Takođe, ukoliko se dozvola traži za strane državljane, za iste je potrebno podatke dostaviti u zasebnoj tabeli.

Osoba za kontakt: Miloš Maluckov (milos.maluckov@mtt.gov.rs).