Održano javno slušanje na temu „Digitalizacija – Racionalno korišćenje frekvencijskog spektra“

13.11.2013
U organizaciji Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, 12.11.2013. u Domu Narodne skuštine je održano javno slušanje na temu „Digitalizacija – Racionalno korišćenje frekvencijskog spektra“.

Dejan Radenković, predsednik Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, otvorio je javno slušanje i pozdravio učesnike skupa ističući da će Odbor nastojati da u narednom periodu organizuje više javnih slušanja na različite teme.

Stefan Lazarević, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija govorio je o prioritetima Republike Srbije u oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija i izdvojio pet prioriteta, a to su infrastruktura, elektronska uprava, edukacija, zapošljavanje i sajber bezbednost.

Prof. dr Irini Reljin, iz Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija je, govoreći o efikasnom korišćenje radio-frekvencijskog spektra, istakla neophodnost da se upravljanjem spektrom bave stručnjaci, kako bi modeli upravljanja pratili tehničko-tehnološki razvoj.

Prof. dr Milan Janković, direktor RATEL-a je, u svom obraćanju, govorio o budućnosti širokopojasnih servisa u Republici Srbiji kao posledici prelaska sa analognog na digitalno emitovanje TV programa. On je naveo da prelazni period traje do 17. juna 2015. godine, kada će sve analogne radio difuzije preći na digitalne.

Dejan Šmigić, v.d. direktor JP „Emisiona tehnika i veze“ predstavio je ulogu tog preduzeća u digitalizaciji.

Savo Savić, pomoćnik direktora u Upravi za Digitalnu agendu prezentovao je primenu i korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija i servisa i aktuelne projekte Uprave.

Učesnicima skupa obratili su se i direktori operatora Telekom Srbija, Telenor, VIP mobile, ORION Telekom i SBB koji su govorili o 4G tehnologijama i iskorišćenju spektra na osnovu iskustva u zemljama u okruženju.

Javnom slušanju su prisustvovali narodni poslanici, predstavnici Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Ministarstva kulture i informisanja, mobilnih i internet operatora, nevladinog sektora i javnih preduzeća.

Javno slušanje organizovano je uz podršku programa Ujednjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) kroz projekat pod nazivom: “Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”, koji se sprovodi u saradnji Narodne skupštine i ove dve organizacije.