Obaveštenje o produženju roka trajanja javnih konsultacija o Metodologiji „margin squeeze“ testa

16.04.2024

Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) pozvalo je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija o Nacrtu metodologije za sprovođenje „margin squeeze“ testa kod utvrđivanja cena usluga ili paketa usluga dostave svoje mišljenje u roku od 30 dana, sa početkom javnih konsultacija dana 5. 4. 2024. godine.

Obaveštavamo da se rok trajanja javnih konsultacija za predmetni akt produžava za 15 dana, odnosno novi rok za dostavljanje mišljenja ističe 20.5.2024. godine.