Izabran novi Upravni odbor RATEL-a

12.03.2021

Narodna skupština Republike Srbije je 11. marta 2021. godine izabrala predsednika, zamenika predsednika i članove Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, na predlog Vlade, a u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18–dr. zakon).

Za predsednika Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge izabran je Dragan Kovačević, diplomirani inženjer elektrotehnike, koji je i do sada obavljao tu dužnost. Zamenik predsednika je, kao i u prethodnom mandatu, diplomirani inženjer elektrotehnike Petar Stijović, dok su za ostale članove Upravnog odbora izabrani dr Vladimir Krstić, diplomirani inženjer elektrotehnike, prof. dr Dejan Marković, diplomirani inženjer saobraćaja i dr Slobodan Ristić, diplomirani inženjer organizacionih nauka. Mandat članova Upravnog odbora je pet godina.