ZAVRŠENE JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O NAČINU KORIŠĐENjA RADIO-FREKVENCIJA PO REŽIMU OPŠTEG OVLAŠĐENjA

09.03.2021

U skladu sa čl. 34-36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18 – dr. zakon), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu pravilnika o načinu korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja.

Nacrt Pravilnika o načinu korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja

Preuzmite PDF dokument

Rok za dostavljanje mišljenja istekao je zaključno sa 21.01.2021. godine.

 Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija kao i odgovori Agencije mogu se preuzeti na ovoj strani.

Srodni dokumenti;

  • Mišljenje „CETIN“ d.o.o. Beograd

Preuzmite PDF dokument

  • Mišljenje „Telekom Srbija“ a.d.

Preuzmite PDF dokument

  • Mišljenje „Inmarsat“

Preuzmite PDF dokument

  • Izveštaj RATEL-a posle javnih konsultacija
Preuzmite PDF dokument