Apple usluge dostupne korisnicima u Srbiji

22.04.2020

Kompanija Apple je objavila da su od 21.04.2020.godine neke od njihovih najpopularnijih usluga: App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcasts i iCloud - dostupne i korisnicima u Republici Srbiji. 

Korisnici u Srbiji koji poseduju uređaje kompanije Apple sada su u mogućnosti da prilikom registracije odaberu Srbiju kao svoju zemlju, što im obezbeđuje zvaničnu podršku i korišćenje navedenih usluge ove kompanije.

Izdavanjem odgovarajućih isprava iz svoje nadležnosti RATEL je kao imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti radio i telekomunikacione terminalne opreme (RiTT) omogućio da se, između ostalih, najaktuelniji proizvodi kompanije Apple (mobilni telefoni, tableti, laptop računari) stave na tržište i/ili upotrebu u Republici Srbiji u skladu sa predviđenom namenom, uz ispunjavanje svih zahteva i uslova koji su utvrđeni Pravilnikom o RiTT opremi.