Uputstva i obrasci

Uputstvo za međunarodno povezivanje

Tehnički uslovi

Podnošenje prijave za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija


Evidencija data centara

Imajući u vidu moderne trendove u razvoju mreža i usluga elektronskih komunikacija, kao i zahteve postojećih operatora i lica koja nameravaju da pružaju usluge elektronskih komunikacija, prepoznata je potreba da se informacije o postojećim DATA centrima u Republici Srbiji nađu na jednom mestu.

Regulator je informacije o evidentiranim centrima za koje su operatori uredno dostavili podatke objedinila u formi tabele, koja je dostupna u nastavku.

U cilju što boljeg informisanja operatora i što veće dostupnosti podataka, ovom prilikom pozivamo sve operatore i druga pravna lica koja poseduju DATA centar da dostave podatke Regulatoru.

R. B. OPERATOR - PRAVNO LICE ADRESA - SEDIŠTE FIRME ADRESA LOKACIJE DATA CENTRA INTERNET STRANICA KONTAKT NAPOMENA
1 TELENOR D.O.O. Beograd Omladinskih Brigada 92, Novi Beograd Omladinskih Brigada 92, Novi Beograd https://www.telenor.rs/sr/biznis/data-centar datawholesale@telenor.rs  
2 BEOTELNET-ISP D.O.O. Beograd Bulevar Vojvode Mišića 37 Beograd Bulevar Vojvode Mišića 37 Beograd www.beotel.net telehousing@isp.beotel.net; biznis.prodaja@isp.beotel.net; Tihomir Radovanović 011/4255-138, 011/4255-193  
3 SAT-TRAKT D.O.O. Bačka Topola Maršala Tita 111 Bačka Topola Jožefa Atile 132 Bečej http://www.sattrakt.rs/servisi/kolokacije-rack-and-server-housing/ Miroslav Iković,  miroslav.ikovic@sattrakt.com  
4 ORION TELEKOM DOO Beograd Naselje Zemun Polje Mala pruga br. 8 Naselje Zemun Polje Mala pruga br. 8 https://oriontelekom.rs Nebojša Ajduković,                                                               e/maiI: nebojsa.ajdukovic@oriontelekom.rs,     biz.prodaja@oriontelekom.rs, 011/4100-007;   
5 VIP MOBILE D.O.O. Milutina Milankovića 1ž, Novi Beograd Milutina Milankovića 1ž, Novi Beograd https://www.vipmobile.rs/poslovni/poslovna resenja/telehousing ICT.Team.Business.Sales@vipmobile.rs  
6 TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd Takovska 2, Beograd Katićeva 14-18, Beograd (lokacija 1) www.telekom.rs Dejan Filipović, dejanf@telekom.rs  
Darinke Radović bb, Beograd (lokacija 2) Tatijana Stošić, tatijana@telekom.rs  
Atinska 1, Kragujevac (lokacija 3) Marko Knežević, markokn@telekom.rs  
7 SBB Beograd Bulevar Peka Dapčevića 19, Beograd Bulevar Peka Dapčevića 19, Beograd https://www.sbb.rs/poslovni-korisnici/data-centar tel. 19966, b2b@sbb.co.rs  
8 CONEXIO. D.O.O. Beograd Đorđa Stanojevića 12/2 Novi Beograd Đorđa Stanojevića 12/4 Novi Beograd www.conexio.rs info@conexio.rs      dejan.cvitkovac@conexio.rs  
9 HiTeam d.o.o. Beogradski put bb, Vršac Beogradski put bb, Vršac http://www.zelendata.rs/ Dejan Tanasijević   013/215-63-33   dejan.tanasijevic@hiteam.co.rs ZELENDATA CENTAR  je prvi zeleni data centar u Srbiji, smešten u Tehnološkom parku u Vršcu.. Ekološko rešenje GRC kompanije za hlađenje hardverske infrastrukture „Liquid Immersion Cooling ICEraQ“ je zadovoljilo zacrtane potrebe za implementaciju u ZELENDATA CENTAR. Uspešno je smanjena potrošnja električne energije i stvoreni su optimalni uslovi za dugotrajan rad prilagođene serverske i mrežne opreme u tečnom medijumu. 

Obaveštenje o promeni/prestanku obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija

Promena obavljanja delatnosti
Operator je dužan da o svakoj promeni obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, Regulatoru dostavi obaveštenje u pisanom obliku, na obrascu OB, potpisanom od strane lica ovlašćenog za zastupanje, najkasnije u roku
od 15 dana od dana nastanka promene obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, kao i odgovarajuću dokumentaciju kojom to potvrđuje.
 
Prestanak obavljanja delatnosti
Operator je dužan da o svakom prestanku obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, Regulatoru dostavi obaveštenje u pisanom obliku, odnosno podnese zahtev za brisanje iz evidencije operatora javnih komunikacionih mreža i usluga, na propisanom obrascu, potpisanom od strane lica ovlašćenog za zastupanje, najkasnije u roku od 15 dana od dana prestanka obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, kao i odgovarajuću dokumentaciju kojom to potvrđuje. Zahtev za brisanje iz evidencije operatora javnih komunikacionih mreža i usluga se može preuzeti na sledećem linku https://www.ratel.rs/uploads/documents/empire_plugin/6139f5aaef74e.pdf

Uputstva o označavanju kablova

Uputstvo o tehničkim uslovima pri izgradnji objekata

Obrasci i instrukcija za podnošenje prijava za evidentiranje korišćenja radio-frekvencija

Lista angažovanih lica

 • D.o.o. "Elta"

  Todora Toze Jovanovića 4/б, 21000 Novi Sad

  elta@elta.rs

  021/400-622 021/679-1744

  Radivoj Latić

  Tabela vrsta stanica

 • IRITEL a.d. Beograd

  Batajnički put 23, 11080 Beograd

  info@iritel.com cveta@iritel.com

  065/307-34-80 065/307-34-88

  Mladen Mileusnić, Cveta Tušup

  Tabela vrsta stanica

 • Ei Pionir UKT

  Batajnički put 23, 11080 Beograd

  office@eipionirukt.co.rs

  064/649-14-21

  Branko Borković

  Tabela vrsta stanica

 • ELMED - DELKO D.O.O.

  Rumenačka 114, 21000 Novi Sad

  szaklan@gmail.com

  021/2-444-088, 021/522-505

  Staniša Zaklan

  Tabela vrsta stanica

 • Sara Elektronik

  Antifašističke borbe 21, 11070 Novi Beograd

  sarael@mts.rs

  064/120-96-59, tel/fax011/21-45-301

  Slobodan Donevski, Vera Baošić

  Tabela vrsta stanica

 • ASTEL PROJEKT d.o.o.

  Bulevar Crvene armije 11v, 11070 Novi Beograd

  marko.vasilijevic@astel.rs

  063/ 344 - 306, 063/ 464 - 459

  Marko Vasilijević

  Tabela vrsta stanica

 • Tele-electro d.o.o.

  Nikoletine Bursaća 13, 18000 Niš

  tele_electro@mts.rs, rados.nis@gmail.com

  018/573-173, 018/573-172, Факс: 018/572-882

  Radoš Milošević

  Tabela vrsta stanica

 • ЈUGOTRADE DOO BEOGRAD

  Dragoslava Srejovića 1v, 11008 Beograd

  bratislav.golubovic@jugotrade.com, office@jugo-trade.com

  011/2077-100, +381 64 8218 765

  Bratislav Golubović

  Tabela vrsta stanica

 • IMTEL KOMUNIKACIJE A.D.

  Bulevar Mihajla Pupina 165б, 11070 Novi Beograd

  Manojlović Predrag

  info@insimtel.com, pedja@insimtel.com

  064/823-6501, 064/823-6503

  Dušica Maksimović

  info@insimtel.com, dusica@insimtel.com

  064/823-6522

  Snežana Stojičić Jovanović

  info@insimtel.com, snezana@insimtel.com

  064/823-6534

  Tabela vrsta stanica

 • PSV Co.doo Beograd

  Lazara Avramovića 8, 11010 Beograd

  office@psv.rs

  slavko.damjanov@psv.rs

  maja.radojkovic@psv.rs

  011/398-68-17

  Maja Radojković

  Tabela vrsta stanica

 • Tehnički remontni zavod "Čačak"

  Dr Dragiše Mišovića бр.167, 32000 Čačak

  trzservis@mts.rs

  066-870-76-34

  Dejan Đaković

  Tabela vrsta stanica

 • APOLLO TELECOM d.o.o.

  Bulevar Mihajla Pupina br. 10е, 11070 Novi Beograd

  boban@at.rs, vesna@at.rs

  011/3110000, 064/311-66-00, 064/612-25-97

  Vesna Butrić

  Tabela vrsta stanica

Projektna dokumentacija

Upitnici sa listom indikatora

         

Godišnji izveštaji o parametrima kvaliteta

Na osnovu člana 4. Pravilnika o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga, vršenju merenja i ispitivanja i sprovođenju provere postupanja operatora elektronskih komunikacija („ Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 23/23, u daljem tekstu Pravilnik), operatori su dužni da vrše proveru kvaliteta pružanja usluga kao i da vrednosti parametara kvalteta dostavljaju Regulatornom telu za elektronske komunikacije i poštanske usluge (dalje: Regulator) na propisanim obrascima.

S tim u vezi, u obavezi ste da Regulatoru dostavite podatke u Izveštajima za elektronske komunikacione usluge za koje ste registrovani (Prilog 1 Pravilnika), za 2023. godinu.

Odgovarajuće obrasce Izveštaja o parametrima kvaliteta možete preuzeti sa portala: https://portal.ratel.rs/upitnici/cyr/index/intro.

Popunjene Izveštaje dostavite Regulatoru do 15. marta 2024. godine  u elektronskoj formi preko internet šaltera Regulatora, referišući se na vaš javni broj predmeta koji ste dobili u Zahtevu za dostavljanje podataka o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga za 2023. godinu, ili na imejl: kvalitet@ratel.rs, a svakako uvek možete dostaviti i u pisanom obliku na adresu Regulatora, Palmotićeva 2, 11000 Beograd.

Dostavljanje zatraženih podataka je zakonska obaveza za operatore prema čl.34 Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, broj: 35/23). Za nepoštovanje ove zakonske obaveze prema stavu 1. tačka 2) član 170. predviđena je novčana kazna od 250.000,00 do 500.000,00 dinara za prekršaj za pravno lice.Upitnici za operatore poštanskih usluga

Upitnike za operatore poštanskih usluga možete pronaći na linku: https://www.ratel.rs/sr/page/analiza-trzista-postanskih-usluga-i-obrasci

Tehničko uputstvo o postupanju prilikom izdavanja pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija za VHF FM radio-difuzne stanice i korišćenje sistema radio podataka – RDS