Kvartalni podaci - Elektronske komunikacije


Kvartalni podaci za 2023. godinu 

Prikaz mobilnih mreža operatora

Pregled prenosa brojeva po operatorima fiksne i mobilne telefonije


Kvartalni podaci za 2022. godinu

Pregled tržišta elektronskih komunikacija u Republici Srbiji

Prikaz mobilnih mreža operatora


Kvartalni podaci za 2021. godinu

Pregled tržišta elektronskih komunikacija u Republici Srbiji

Prikaz mobilnih mreža operatora


Kvartalni podaci za 2020. godinu

Pregled tržišta elektronskih komunikacija u Republici Srbiji

Prikaz mobilnih mreža operatora


Kvartalni podaci za 2019. godinu

Pregled tržišta elektronskih komunikacija u Republici Srbiji

Prikaz mobilnih mreža operatora

Pregled kvantiteta bežične pristupne mreže operatora mobilne telefonije


Kvartalni podaci za 2018. godinu

Pregled tržišta elektronskih komunikacija u Republici Srbiji

Pregled kvantiteta bežične pristupne mreže operatora mobilne telefonije


Kvartalni podaci za 2017. godinu

Pregled tržišta elektronskih komunikacija u Republici Srbiji

Pregled kvantiteta bežične pristupne mreže operatora mobilne telefonije


Kvartalni podaci za 2016. godinu

Pregled tržišta elektronskih komunikacija u Republici Srbiji