Završene javne konsultacije o nacrtu Pravilnika o utvrđivanju plana raspodele radio-frekvencija u radio-frekvencijskim opsezima 1900-1980 MHZ I 2110-2170 MHZ

26.01.2022

U skladu sa čl. 33-36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl. glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18-drugi zakon), Regulatorna agencija za elekronske komunikacije i poštanske usluge, pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Pravilnika o utvrđivanju plana raspodele radio-frekvencija u radio-frekvencijskim opsezima 1900-1980 MHz i 2110-2170 MHz.

Nacrt Pravilnika o utvrđivanju plana raspodele radio-frekvencija u radio-frekvencijskim opsezima 1900-1980 MHz i 2110-2170 MHz

Preuzmite PDF dokument

Rok za dostavljanje mišljenja istekao je zaključno sa 28. 12. 2021. godine

Mišljenja podneta tokom javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.

Srodni dokumenti:

•   Komentar TELENOR DOO BEOGRAD

Preuzmite  PDF dokument

•   Komentar SBB DOO BEOGRAD

Preuzmite  PDF dokument

Odgovori Agencije na komentare date na Nacrt pravilnika o utvrđivanju plana raspodele radio-frekvencija u radio-frekvencijskim opsezima 1900-1980 MHz i 2110-2170 MHz.

Preuzmite  PDF dokument