ZAVRŠENE JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU IZVEŠTAJA O ANALIZI VELEPRODAJNOG TRŽIŠTA LOKALNOG PRISTUPA ELEMENTIMA MREŽE KOJI SE PRUŽA NA FIKSNOJ LOKACIJI

20.01.2022

U skladu sa čl. 33-36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl. glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18-drugi zakon), Regulatorna agencija za elekronske komunikacije i poštanske usluge, pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu izveštaja o analizi veleprodajnog tržišta lokalnog pristupa elementima mreže koji se pruža na fiksnoj lokaciji

Nacrt izveštaja o analizi veleprodajnog tržišta lokalnog pristupa elementima mreže koji se pruža na fiksnoj lokaciji

Preuzmite PDF dokument

Rok za dostavljanje mišljenja istekao je zaključno sa 6. 1. 2022. godine

 

Mišljenja podneta tokom javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.

 

Srodni dokumenti:

•            Komentari Telenor d.o.o. Beograd i Cetin d.o.o.

Preuzmite  PDF dokument

 

•            Mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije

Preuzmite  PDF dokument

 

•            Komentari Telekom Srbija, a.d. Beograd

Preuzmite  PDF dokument