Završene javne konsultacije o nacrtu Odluke o određivanju relevatnih tržišta podložnih prethodnoj regulaciji

09.06.2011
U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/20), Republička agencija za elektronske komunikacije pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Odluke o određivanju relevatnih tržišta podložnih prethodnoj regulaciji, kao i o izveštajima o analizi devet tržišta predloženih za prethodnu regulaciju.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 07.06.2011.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.