Završene javne konsultacije o nacrtu izmena plana numeracije

05.11.2021

U skladu sa čl. 34-36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18 – dr. zakon), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu izmena plana numeracije.

Nacrt izmena plana numeracije

Preuzmite PDF dokument

Rok za dostavljanje mišljenja istekao je zaključno sa 2. 11. 2021. godine.

 Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.

Srodni dokumenti:

  • Mišljenje: „Telekom Srbija“ a.d. Beograd

Preuzmite PDF dokument