Svetski dan pošte

09.10.2021

Svetski dan pošte obeležava se svake godine 9. Oktobra povodom dana kada je 1874. u Bernu osnovan Svetski poštanski savez. Ovo je prva međunarodna organizacija koja je ceo svet povezala u jednu celinu i stvorila jedinstvenu teritoriju za uzajamnu razmenu pismonosnih pošiljki. Organizacija i funkcionisanje Svetskog poštanskog saveza zasniva se na aktima donetim usaglašenom voljom svih zemalja članica. Princip jedinstva poštanske teritorije za razmenu pismonosnih pošiljki, pored jedinstva pismonosnih taksa i slobode tranzita, predstavlja osnovicu na kojoj počiva delatnost Svetskog poštanskog saveza.

Tim povodom, Bišar Husein, generalni direktor Svetskog poštanskog saveza, istakao je da „Svi dugujemo veliku zahvalnost onim malobrojnim pojedincima čija kreativnost i inovativnost pomaže čovečanstvu da se izbavi iz neumoljivog stiska pandemije virusa Covid-19.

Na početku krize, plašili smo se da će za razvoj vakcine protiv virusa biti potrebne godine – umesto toga, zahvaljujući do sada nezabeleženom zalaganju pojedinaca, kompanija i organizacija, vakcina je napravljena za godinu dana. Zajedno sa lekarima i pomoćnim medicinskim osobljem, sada su se i naučnici i istraživači koji su osmislili vakcinu protiv Covid-19 pridružili društvu globalnih heroja.

Njihov vrhunski naučni proboj u oblasti medicine dao nam je novu nadu u borbi protiv zaražavanja i kontroli širenja virusa, što će, nadamo se, osigurati bolju budućnost za sve.

Ovaj primer inovativnog rešenja koje menja život je sličan svakoj uporedivoj situaciji iz sveta globalnog biznisa, čiji je međunarodni poštanski sektor neraskidivi deo.

Covid-19 ne samo da je, na značajan vremenski period, zaustavio mnoge procese u okviru međunarodnog poštanskog sektora, već je obesmislio i važeće poslovne strategije i planove. U takvoj situaciji, poštanski sektor je bio prinuđen da postane kreativniji i osmisli nove ideje i metode kako bi uslužio svoje korisnike.

Iznedrile su se nove društvene i ekonomske poštanske usluge, pojavili se kreativni načini dostave pošiljaka, a elektronska trgovina je procvetala u mnogim delovima sveta. U velikom broju zemalja i teritorija, pošte su aktivno uključene u fazu dostave vakcina, za čije je skladištenje na niskim temperaturama potreban niz specifičnih uslova, nudeći platforme za zakazivanje vakcinacije i obezbeđivanje prostora za vakcinacione punktove. Sve ove aktivnosti nepobitno svedoče o nerazdeljivosti pošte od društva i korisnika koje opslužuje.

Ovaj dinamični pristup uslugama i poslovanju daju nadu u budući razvoj poštanskih usluga. I previše često smo umeli da podlegnemo pesimizmu koji je zaklanjao našu viziju budućnosti poštanskog sektora, a ipak kao i mnogo puta ranije, pošta je pokazala snagu svojih kapaciteta da odgovori na svaki izazov i nastavi da pruža usluge, uz vrhunski nivo pouzdanosti.

Kada je Covid-19 preplavio sve zemlje sveta, poremetivši utvrđenu infrastrukturu lanca dostave, pošte su i pored svega uspele na iznađu načina da nastave da pružaju usluge zajednicama.

Upravo ova inovativnost pošta i njihova otpornost u misiji pružanja usluga koju sprovode predstavljaju povod za naše obeležavanje Svetskog dana pošte.

Slogan ovogodišnjeg Svetskog dana pošte je „Inovacijom do oporavka“.

Pozivam vas da svi zajedno naučimo lekcije iz pandemije Covid-19 i shvatimo da inovacija nije pomoćna, već vodeća snaga u borbi ka oporavku – sastojak koji ovaj sektor čini neprocenjivim u očima svih stanovnika naše planete.“