Portal geo-prikaza WiFi baznih stanica u Republici Srbiji

30.06.2020

Prateći trendove sve veće upotrebe geo-alata u prikazivanju raznovrsnih podataka, RATEL je obezbedio javni prikaz radio-stanica u nelicenciranim frekvencijskim opsezima, odnosno bežičnih pristupnih tačaka WiFi (WiFi acces point odnosno AP ili WAP) na teritoriji Republike Srbije i to preko Veb portala:

https://eki.ratel.rs/smartPortal/RatelWiFiLokacije

U okviru zakonskih ovlašćenja, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge vodi evidenciju operatora javnih komunikacionih mreža i usluga. U nelicenciranim frekvencijskim opsezima operatori mogu registrovati sledeće mreže: WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725); BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz.

WiFi tačke koje su prikazane obuhvataju radio stanice registrovanih operatora koji pružaju odgovarajuću elektronsku komunikacionu uslugu kao i registrovane radio stanice fizičkih lica.

Koristeći geolokaciju, mogu se proveriti  pristupne WiFi tačke koje  nalaze u blizini ili na mestu koje planirate da posetite. Takođe aplikacija pruža mogućnost filtriranja podataka po više kriterijuma kao i obeležavanje teritorije, crtanje i štampu mape.

Detaljna baza svih upisanih radio stanica u ovim frekvencijskim opsezima se nalazi na internet stranici: http://registar.ratel.rs/sr/reg215? a evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga na internet stranici http://registar.ratel.rs/sr/reg201