Otvoren 27. Telekomunikacioni forum

27.11.2019

Otvarajući  “ Telekomunikacioni forum 2019” dr Vladica Tintor, direktor Ratela je rekao: “Telfor je tradicionalna konferencija koja ima uticaj na region. Mi smo, kao regulatorno telo, poslednjih meseci bili posvećeni implementaciji novog Zakona o poštanskim uslugama, izradi studije za izbor optimalnog aukcijskog modela prodaje frekvencijskih opsega za postojeću i novu 5G tehnologiju, izradi Plana namene, koordinaciji radio-frekvencija sa administracijama susednih zemalja. Imajući u vidu da su korisnici bitan segment našeg poslovanja, u prethodnom periodu izrađen je Portal za sveobuhvatnu pretragu troškova usluga elektronskih komunikacija koji je javno dostupan, i nastavljeno kontinualno merenje nivoa elektromagnetskog polja. Naredne godine RATEL je domaćin plenarnog sastanka BEREC-a, uz učešće 130 predstavnika iz evropskih zemalja. Ovo će biti prvi plenarni sastanak BEREC-a koje se održava u Srbiji. U junu 2020. godine bićemo domaćin SERT ESS plenarnog sastanka, na kome će prisustvovati oko 90 predstavnika, a u oktobru 2020. godine domaćin sastanka CEPT radne grupe FM22 (Monitoring and Enforcement), za oko 60 predstavnika iz evropskih zemalja. Ove aktivnosti značajno će unaprediti naš uticaj na domaćem i međunarodnom planu.“

Na ovogodišnjem događaju biće prezentovano više od 250 radova sa istraživačkim i naučnim rezultatima, novim idejama, korisnim iskustvenim zaključcima, a više od polovine čine radovi stranih autora. RATEL će predstaviti projekte u oblasti kontinualnog praćenja elektomagnetskog polja u Srbiji i primeni mašinskog učenja u funcionisanju Centra za prevenciju bezbednosnih rizika u IKT sistemima.

Organizatori skupa su: Društvo za telekomunikacije - DT Beograd, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu i IEEE Serbia and Montenegro COM Chapter IEEE Serbia and Montenegro Section IEEE Region 8.