Svetska konferencija o radio-komunikacijama (WRC-19), Sharm El Sheikh (Egipat), osnovni rezultati

28.11.2019

Svetska konferencija o radio-komunikacijama (WRC-19) održana je u Sharm El Sheikh-u (Egipat), u periodu od 28. oktobra do 22. novembra 2019. godine, pod okriljem Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU). Na konferenciji je učestvovalo preko 3400 delegata iz 165 zemalja članica.

Svake tri do četiri godine, na svetskim konferencijama o radio-komunikacijama razmatra se i revidira međunarodni Pravilnik o radio-komunikacijama (Radio Regulations (RR)), međunarodni ugovor koji ima za cilj da omogući ravnomerni pristup i racionalno korišćenje ograničenih prirodnih resursa radio-frekvencijskog spektra i  satelitskih orbita i da omogući efikasan i efektivan rad svih radio-komunikacionih službi.

WRC-19, kao i svaka Svetska konferencija o radio-komunikacijama, ima ključnu ulogu u oblikovanju tehničkog i regulatornog okvira za radio-komunikacione službe u svim zemljama i značajan uticaj na razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT) kroz uvođenje i proširenje pristupa radio-frekvencijskom spektru za nove komunikacione tehnologije, zaštitu rada postojećih radio-komunikacionih službi, obezbeđivanje stabilnog i predvidivog regulatornog okruženja potrebnog za buduća ulaganja, izbegavanje mogućih štetnih smetnji između radio službi itd.

Kao rezultat četvoronedeljnog rada u nastavku se daju osnovni rezultati WRC-19:

 • identifikovani su dodatni usaglašeni frekvencijski opsezi (u opsegu milimetarskih talasa) za Internationa Mobile Telecommunication (IMT), uključujući IMT-2020 (5G), u 24.25-27.5 GHz, 37-43.5 GHz, 45.5-47 GHz, 47.2-48.2 i 66-71 GHz, olakšavajući na taj način razvoj mobilnih mreža i niz usluga za različite grane industrije;
 • služba istraživanja Zemlje satelitom (EESS) – odobrena je zaštita EESS-u uz mogućnost da se obezbedi namena na primarnoj osnovi u opsegu 22.55-23.15 GHz kako bi se omogućila njena upotreba za satelitsko praćenje, telemetriju i kontrolu;
 • ne-geostacionarni sateliti – uspostavljene su regulatorne procedure za ne-geostacionarne satelitske konstelacije u fiksnoj-satelitskoj službi. Mega-konstelacije satelita koje se sastoje od stotina do hiljada svemirskih letelica u niskoj orbiti Zemlje postaju popularno rešenje za globalne telekomunikacije kao i za daljinsko istraživanje, istraživanje svemira i gornjih slojeva atmosfere, meteorologiju, astronomiju, demonstracije tehnologije i obrazovanje;
 • uvedene su regulatorne promene da bi se olakšala racionalno, efikasno i ekonomično korišćenje radio-frekvencija i pridruženih orbita, uključujući geostacionarnu satelitsku orbitu;
 • High-altitude platform stations (HAPS) – identifikovani su dodatni frekvencijski opsezi za HAPS (radio stanice na vazdušnim platformama koje lebde u stratosferi) – kako bi se olakšale telekomunikacije u široj zoni pokrivanja za dostupan širokopojasni pristup u ruralnim i udaljenim područjima;
 • WiFi mreže – revidirane su regulatorne odredbe kako bi se prilagodila indoor i outdoor upotreba i rast potražnje za bežičnim pristupnim sistemima, uključujući RLAN-ove za radio veze krajnjih korisnika ka javnim i privatnim mrežama, kao što je WiFi, uz ograničavanje njihove interferencije postojećoj satelitskoj službi;
 • Železnički radiokomunikacioni sistemi između železničke pruge i šine (RSTT) – usvojena je Rezolucija kako bi se olakšao razvoj železničkih pruga i šinskih sistema i zadovoljile potrebe brzih železnica, a posebno aplikacija za unapređenu kontrolu železničkog saobraćaja i bezbednost putnika;
 • Inteligentni transportni sistemi – odobrena je ITU preporuka (standard) za integrisanje informaciono-komunikacionih tehnologija u inteligentne transportne sisteme (ITS) radi povezivanja vozila, poboljšanja upravljanja saobraćajem i pomoći u cilju sigurnije vožnje;
 • Radiodifuzna-satelitska služba – ostvaruje se zaštita frekvencijskih dodela uz obezbeđivanje mehanizma za zemlje u razvoju da povrate pristup resursima spektra u satelitskim orbitama;
 • Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) – obezbeđuje se prošireno pokrivanje i poboljšane mogućnosti za komunikacije u svrhe opasnosti i bezbednosti;
 • Zemaljske stanice u pokretu (ESIM) – doneta je odluka koja će omogućiti ljudima koji su u avionima, brodovima i vozovima komunikacione linkove preko geostacionarnih satelita.

Takođe, usglašen je i dnevni red za sledeću Svetsku konferenciju o radio-komunikacijama koja će se održati 2023.godine - WRC-23.

Kao rezultat rada delegata tokom četiri nedelje WRC-19 sačinjena su i objavljena Privremena Finalna akta WRC-19. Na osnovu Finalnih akata WRC-19, Republika Srbija kao članica ITU, treba da primeni odluke i zaključke WRC-19 u svojim regulatornim aktima. Obaveza RATEL-a  je  priprema predloga novog Plana namene radio-frekvencijskih opsega a u koji treba da se implementiraju rezultati WRC-19.

Kao članovi  delegacije Srbije u radu konferencije učestvovali su u svojstvu šefa delegacije prof.Irini Reljin, v.d. pomoćnika ministra Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i kao članovi iz RATEL-a Zoran Branković, Natalija Varagić, Aleksandra Vučić i Dijana Krsmanović. Potpisnici sporazuma koji su deo finalnih akata međunarodnog Pravilnika o radio-komunikacijama su Irini Reljin, Zoran Branković i Natalija Varagić.