Nastavak procedure za javno nadmetanje za radio-frekvencijske opsege – Odluka UO RATEL-a

18.10.2021

Odlukom Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja za pružanje javne elektronske komunikacione usluge u radio-frekvencijskim opsezima 694-790 MHz, 2500-2690 MHz i 3400-3800 MHz za teritoriju Republike Srbije.

Donošenjem Plana namene i Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele radio-frekvencija u radio-frekvencijskim opsezima 2500-2690 MHz, 3400-3800 MHz , 694-790 MHz omogućeno je korišćenje radio-frekvencijskih opsega na primarnoj osnovi u mobilnoj službi (izuzev vazduhoplovne mobilne) za mobilne i fiksne komunikacione mreže (MFCN) za pružanje javne elektronske komunikacione usluge na tehnološki neutralnoj osnovi, na teritoriji Republike Srbije.

RATEL je u proteklom periodu preduzeo je aktivnosti usmerene na oslobađanje od strane postojećih korisnika delova radio-frekvencijskog spektra koji će biti predmet javnog nadmetanja, a sve u cilju stvaranja neophodnih uslova za pokretanje ovog postupka.

Takođe, u cilju regulisanja tržišta elektronskih komunikacija i efikasnog i racionalnog korišćenja radio-frekvencijskog spektra, RATEL je krajem maja 2021. godine objavio Javni poziv za prijavu lica koja su zainteresovana za korišćenje radio-frekvencija iz radiofrekvencijskih opsega 700 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz i 3500 MHz za mobilne/fiksne komunikacione mreže (MFCN) za pružanje javne elektronske komunikacione usluge. Javni poziv je bio otvoren do 1. septembra 2021. godine. U navedenom roku prijave su dostavili četiri operatora: SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREŽE DOO BEOGRAD, Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd, TELENOR D.O.O. BEOGRAD i A1 Srbija d.o.o. Beograd.