Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

14.11.2014
Na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava br. 112-11537/2014 od 01.10.2014. godine, Odluke direktora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge br. 1-03-111-3/14 od 12.11.2014. godine, člana 38. Statuta Republičke agencije za elektronske komunikacije („Službeni glasnik RS“, br. 59/10), čl. 4-7. Pravilnika o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, čl. 4. i 5. Pravilnika o postupku zasnivanja radnog odnosa u Republičkoj agenciji za elektronske komunikacije, a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge, direktor Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, čiji integralni tekst možete preuzeti na ovoj strani.

Konkurs će 14.11.2014. biti objavljen i u dnevnom listu „Danas“.

Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme