Završene javne konsultacije o nacrtu Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o visini naknade za korišćenje radio-frekvencija

28.11.2014

U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/10), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o visini naknade za korišćenje radio-frekvencija.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 24.11.2014.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.

Nacrt Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o visini naknade za korišćenje radio-frekvencija

Preuzmite PDF dokument

Srodni dokumenti