Izabrano novo rukovodstvo Međunarodne unije za telekomunikacije

24.10.2014
Na 19. konferenciji opunomoćenika u Busanu, Republika Koreja, izabrano je novo rukovodstvo Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU), za period od 2015. do 2018. godine:

· Haulin Džao (Houlin Zhao) iz Narodne Republike Kine je izabran za generalnog sekretara ITU,
· Malkolm Džonson (Malcolm Johnson) iz Velike Britanije je izabran za zamenika generalnog sekretara,
· Fransoa Ransi (François Rancy) iz Francuske je reizabrani direktor Kancelarije za radio-komunikacije (Radiocommunication Bureau),
· Kesub Li (Chaesub Lee) iz Republike Koreje je izabran za direktora Kancelarije za standardizaciju u telekomunikacijama (Telecommunication Standardization Bureau,TSB),
· Brahima Sanu (Brahima Sanou) iz Burkine Faso je reizabrani direktora Kancelarije za razvoj telekomunikacija (Telecommunication Development Bureau)


http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/Pages/results.aspx
Završna akta Konferencije opunomoćenika