Dragan Pejović novi direktor RATEL-a

26.08.2020

Upravni odbor Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, na svojoj  52. sednici od 12. avgusta 2020. godine, jednoglasno je izabrao Dragana Pejovića za novog direktora RATEL-a na period od 5 godina. Dragan Pejović diplomirao je na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odsek za PTT saobraćaj. Svoje celokupno radno iskustvo proveo je u struci, od toga i značajan period na visoko pozicioniranim rukovodećim radnim mestima na kojima je stekao široko iskustvo u oblasti poštanskog saobraćaja i usluga. Na međunarodnom planu aktivno je učestvovao u organizaciji Plenarnog zasedanja ERGP (European Regulators Group for Postal Services) y Beogradu, u novembru 2018. godine, kao i na Vanrednom kongresu UPU (Universal Postal Union) održanom u Ženevi u 2019. godine kao član delegacije Republike Srbije.

Mandat direktora traje pet godina, a izboru je prethodilo raspisivanje i sprovođenje Javnog konkursa, na osnovu člana 19. Zakona o elektronskim komunikacijama(„Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13 - odluka US i 62/14, i 95/18 - dr. zakon) i člana 16. tačka 11) Statuta Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge („Službeni glasnik RS“, br. 125/14 i 30/16) i Odluke Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge od 29.05.2020. godine.

Dr Vladica Tintor, dosadašnji direktor RATEL-a nakon petogodišnjeg uspešnog rada na razvoju i uticaju RATEL-a u domaćim i međunarodnim okvirima odlazi na novu dužnost.