Tema u fokusu

Radionica Evropske regulatorne grupe za poštanske usluge (ERGP) o regulisanju poštanskih usluga na osnovu podataka, će se održati u  Hagu, 28. 11 . 2019. Godine, u Grand Hotel Amrâth Kurhaus, od 09.30 do 16.00 časova. Ova radionica je jedinstvena prilika za diskusiju  o podacima koji su relevantni za regulisanje  poštanske delatnosti  i  razmenu  iskustva svih zainteresovanih strana u pogledu  primene  podataka u regulisanju i praćenju  tržišta  poštanskih usluga.

Prva sesija radionice „Poštanski podaci: koji nam podaci trebaju?“ razmatraće trenutne načine prikupljanja i razmenu regulatornih podataka od strane ERGP-a, EK-a i drugih regulatornih tela, kao i podatke koji su neophodni za pravilno regulisanje sektora.

U drugoj sesiji „Regulacija prekograničnih usluga pošiljaka: kako se radilo do sada i pouke za budućnost“, razgovaraće se o primeni propisa o prekograničnim uslugama dostave paketa, sa fokusom na prikupljanje informacija i iskustva NRA i poštanskih operatora, tokom trenutne pripremne faze prikupljanja.

Registracija učesnika je do 19. novembra:https://www.formdesk.com/ACM/ERGP2019_WORKSHOP

Više informacija:

https://ec.europa.eu/growth/content/ergp-workshop-data-driven-regulation-postal-services_en