Rukovodstvo

dr Vladica Tintor direktor RATEL-a
Miodrag Ivković direktor Sektora za elektronske komunikacije
Jelena Ivanović direktor Sektora za pravne i opšte poslove
Ljiljana Jakoviljević direktor Sektora za analizu tržišta i ekonomske poslove
Dragan Pejović direktor Sektora za poštanske usluge
Duško Kodžić rukovodilac Službe za informacionu bezbednost i tehnologije
Aleksandra Ristić šef Kabineta