Završene javne konsultacije o nacrtu Pravilnika o visini naknade za korišćenje radio-frekvencija

12.11.2010

U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/20), Republička agencija za elektronske komunikacije pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Pravilnika o visini naknade zakorišćenje radio- frekvencija:

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 11.11.2010.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.


Nacrt Pravilnika o visini naknade za korišćenje radio-frekvencija

Preuzmite PDF dokument

Srodni dokumenti