ZAVRŠENE JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O OBRASCU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE NUMERACIJE

07.02.2022

ZAVRŠENE JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O OBRASCU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE NUMERACIJE

 

U skladu sa čl. 34-36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18-dr.zakon), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu Pravilnika o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za korišćenje numeracije

PDF dokument

Rok za dostavljanje mišljenja istekao je zaključno sa 18. 1. 2022. godine

Tokom javnih konsultacija nije bilo dostavljenih mišljenja na Nacrt Pravilnika.