Završene javne konsultacije o nacrtu Pravilnika o načinu korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja

25.01.2013

U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/20), Republička agencija za elektronske komunikacije pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Pravilnika o načinu korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 23.01.2013.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.

Pravilnik o načinu korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja – opšti deo

Preuzmite PDF dokument

Srodni dokumenti