Završene javne konsultacije o nacrtu Plana numeracije i Pravilnika o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za korišćenje numeracije

07.03.2011
U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/20), Republička agencija za elektronske komunikacije pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Plana numeracije i nacrtu Pravilnika o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za korišćenje numeracije.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 4. mart 2011.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.