Završene javne konsultacije o Nacrtu odluke o određivanju relevantnih tržišta podložnih prethodnoj regulaciji

06.09.2018
U skladu sa čl. 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu odluke o određivanju relevantnih tržišta podložnik prethodnoj regulaciji.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 30. jul 2018. godine.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.