ZAVRŠENE JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU IZVEŠTAJA O ANALIZI VELEPRODAJNOG TRŽIŠTA TERMINACIJE POZIVA U MOBILNOJ MREŽI

28.12.2021

U skladu sa čl. 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18-dr. zakon), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu izveštaja o analizi veleprodajnog tržišta terminacije poziva u mobilnoj mreži

NACRT izveštaja o analizi veleprodajnog tržišta terminacije poziva u mobilnoj mreži

Rok za dostavljanje mišljenja istekao je zaključno sa 11.11.2021. godine.

Mišljenja podneta tokom javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani

Srodni dokumenti:

PDF A1

PDF Telekom

PDF KZK

Izveštaj o analizi veleprodajnog tržišta terminacije poziva u mobilnoj mreži