Završene javne konsultacije o izveštaju o analizi maloprodajnog tržišta distribucije medijskih sadržaja (tržište 8)

04.05.2016
U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/10), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o izveštaju o analizi maloprodajnog tržišta distribucije medijskih sadržaja (tržište 8).

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 17. april 2016.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.