Uvoz radio i telekomunikacione terminalne opreme u Srbiju

22.01.2013

U medijima su se nedavno pojavili tekstovi koji govore o nemogućnosti uvoza ajfon uređaja u Srbiju. Tim povodom, Republička agencija za elektronske komunikacije želi da pruži dodatna objašnjenja.

Ministarstvo nadležno za poslove elektronskih komunikacija je donelo Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi kojim su propisani uslovi koje takva oprema mora da ispuni pre stavljanja na tržište. Resorno ministarstvo je imenovalo RATEL kao telo koje ocenjuje usaglašenost radio i telekomunikacione terminalne opreme i propisalo dokumentaciju koju proizvođači ili uvoznici opreme moraju da podnesu i na osnovu koje se ocenjuje usaglašenost opreme sa pravilnikom.

RATEL je od dana imenovanja izdao više stotina potvrda o usaglašenosti radio i telekomunikacione terminalne opreme sa odredbama Pravilnika. Izvestan broj zahteva za ocenu je odbijen zbog nedostajuće ili nepotpune dokumentacije.

Agencija ovim apeluje na proizvođače i uvoznike da za opremu koju nameravaju da uvezu blagovremeno dostave kompletnu dokumentaciju propisanu Pravilnikom.

Detaljno uputstvo u vezi sa dobijanjem Potvrde o usaglašenosti