Novi trendovi u saobraćajnim i komunikacionim tehnologijama - Sarajevo 2022

03.06.2022

Predstavnici Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge  učestovovali su na dvodnevnoj  Međunarodnoj  konferenciji  „Novi trendovi u saobraćajnim i komunikacionim  tehnologijama“ sa ovogodišnjim tematskim fokusom i radnim podnaslovom „Digitalna transformacija i održivi razvoj u poštansko-logističkim sistemima“. Konferencija se održala  u Sarajevu,  u organizaciji Fakulteta za transport i komunikacije i Instituta za transport i komunikacije  u  Bosni i Hercegovini, a okupila je  profesore, naučnike i eksperte u oblasti saobraćaja i komunikacija iz zemalja regiona.

Nakon svečanog otvaranja Konferencije i obraćanja visokih predstavnika BiH,  ministra za saobraćaj i komunikacije, ministarke za nauku i mlade Kantona Sarajevo, kao i rektora Univerziteta u Sarajevu održane su tri uvodne prezentacije  od strane  Marjana  Osvalda, zamenika  predsednika Svetskog poštanskog saveza, dr Nikolе Trubinta, potpredsednika  CERP -a  i jednog od predstavnika RATEL-a, kao  i prof. dr Nina  Ćorića,  predsednika  Veća Agencije za poštanske usluge BIH.

Jedan od ključnih ciljeva Konferencije bilo  je promovisanje inovativnih rešenja u oblasti saobraćaja i komunikacija uz umrežavanje naučnih i praktičnih resursa, a  bila  je organizovana u 4 sesije na kojima je predstavljeno 25 radova u oblasti poštanskog saobraćaja i logističkih sistema, kao  i izazova digitalne transformacije u Evropi.

Teme radova su bile raznovrsne i  inovativne,  a  ponuđena su  i  zanimljiva rešenja koja imaju za cilj podsticanje poštanskih operatora da blagovremeno preduzimaju aktivnosti kako bi što bolje i efikasnije odgovorili novim izazovima, u koje, prema evropskoj agendi i strategiji Evropske komisije do 2050. godine,  pre svega spada održivi razvoj, zaštita životne sredine, smanjenje emisij  e štetnih gasova, primena zelenih tehnologija u poštanskom saobraćaju  itd.

Takođe,  analizirani su sistemi koji se nadovezuju na poštanski saobraćaj poput logističkih sistema, drumskog transporta i avio transporta,  kao i  veće efikasnosti intermodalnog transporta.

Na Konferenciji su, između ostalih,  prezentovani i  radovi predstavnika RATEL-a na sledeće teme: “Neki aspekti digitalne transformacije u poštanskom sektoru“, zajednički rad  prof. dr Mladenke Blagojević sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, prof. dr Dejana Markovića,  člana UO  RATEL-a  i Dragana Pejovića,  direktora  RATEL-a, kao i: „Uticaj digitalizacije na transformaciju poštanskih i logističkih sistema,“  grupni rad dr Nikolе Trubinta, kao predstavnika RATEL-a, u saradnji sa Milenom Ninović i Slavišom Dumnićem, predstavnicima  Fakulteta tehničkih nauka u Novom  Sadu.

U radu skupa učestvovali su predstavnici regulatora, operatora Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, predstavnici državnih institucija, akademske zajednice, zvaničnika BiH, CERP-a  i  UPU-a.